Yhteistyökumppanit

Tiina Rantala, auttaa kaikissa ju­ri­di­sis­sa asioissa, joihin meidän osaaminen ei riitä.

Lue lisää (Tutustu yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin täältä) https://ran­ta­la­tax­law.com/

Maija-Leena Rissanen, yri­tys­neu­von­ta, yrittäjän ja asian­tun­ti­jan spar­raus­ta ja ELY-keskusten koor­di­noi­mat julkiset ke­hi­tys­pal­ve­lut Pk-yri­tyk­sil­le. Tutustu https://arc­tici­deas.fi/