Kirjanpitopalvelut

Tarjoamme palveluita kirjanpidosta aina yrityksen perustamiseen.

Kirjanpito

Juoksevassa kuu­kausi­kir­jan­pi­dos­sa neuvomme kirjanpitoon liittyvissä kysymyksissä ja seuraamme yrityksen kehitystä. Pohdimme asiakkaan kanssa yhdessä, että onko yrityksestä tuleva hyöty palkkaa vai osinkoa. Neuvomme verotukseen liittyvissä asioissa, huomioiden aina asiakkaalle edullisimman laillisen vaihtoehdon. Autamme myös asiakkaitamme kaikissa kirjanpidon kysymyksissä ja neuvomme kuinka toimia hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Yrityksen pe­rus­ta­mi­nen

Oletko aloittamassa yrittäjäksi tai muuttamassa esim. toiminimen osakeyhtiöksi? Onko tmi kasvanut niin, että kannattavampi on toimia osakeyhtiö muodossa? Autamme yrityksen perustamisessa sekä yritysmuodon muuttamisessa.

Pal­kan­las­ken­ta

Suositellemme ulkoistamaan palkkahallinnon meille, jotta kaikki lakisääteiset ilmoitukset ja velvollisuudet ovat hoidettu lain mukaan ja ajallaan. Ilmoitamme palkkatiedot Verohallintoon ja Tulorekisteriin sähköisesti. Opastamme TES-soveltamisessa. Pidämme huolen henkilöstön palkkaukseen ja työsuhteisiin liittyvistä asioista lain ja sopimusten mukaisesti (työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki).

Ul­kois­tet­tu ta­lous­hal­lin­to

Autamme hoitamaan koko taloushallinnon puolestasi, laskutamme, maksamme laskut ja palkat sekä kehitämme uusia aikaa säästäviä toimintatapoja.

So­pi­muk­set ja asia­kir­jat

Autamme asiakirjojen laatimisessa, käytössämme on Docue Asiakirjamallit yrityksesi kaikkiin tarpeisiin, lue tästä. Laadimme puolestasi pöytäkirjat, sopimukset ja kauppakirjat erilaisiin yritystoiminnan tilanteisiin. Allekirjoitukset sähköisesti.

IT-tu­ki­pal­ve­lu

Ongelmia tietokoneella, sovelluksien hallinnassa tai mitä vaan tietotekniikan kanssa? Meidän IT-tukemme Atte on teidän palveluksessanne. Soita rohkeasti, autamme heti, älä jää yksin pohtimaan asioita. Opastamme tarvittavien järjestelmien käytössä, niin että yrittäjän arkesi sujuu hyvin myös kirjanpitoasioiden osalta.

Ta­lous­pääl­lik­kö

Autamme asiakasyrityksen toimitusjohtajaa taloushallinnon prosessien kehittämisessä sekä hoitamisessa.