Mikä maksaa ti­li­toi­mis­to­pal­ve­luis­sa?

Kun haluat budjetoida ti­li­toi­mis­to­pal­ve­lu­ja omalle yrityksellesi, niin on hyvä ymmärtää, millaisista kokonaisuuksista hinta muodostuu. Alla olemme kuvanneet kaksi tyyppitapausta ja mistä niiden hinta koostuu.

Hintaan vai­kut­ta­vat tekijät

Käytännössä yrityksen taloushallinnon kokonaispaketin hintaan vaikuttaa luonnollisesti yrityksen liiketoiminnan tyyppi, eli kuinka paljon tapahtumia (tositteita) ostoista ja myynnistä syntyy kuukaudessa.

Tosite on liiketapahtuman todistusaineisto. Esimerkiksi myyntilasku, myyntilaskun suoritus, ostolasku, ostolaskun maksu, tapahtuma tiliotteella, tapahtuma omaverolla, kassan päivätapahtuma, matkalasku.

Lisäksi hintaan vaikuttavat erilaiset palvelut, joita yritys tarvitsee kuten verkkolaskutus, pankkipalvelut, sähköisen ta­lous­hal­lin­to­jär­jes­tel­män kulut.

Paperinen, sähköinen vai au­to­ma­ti­soi­tu sähköinen?

Valitse sopiva toi­min­ta­mal­li­vaih­toeh­to, joka palvelee yri­tys­tän­ne parhaiten.

Paperinen kirjanpito

Jos haluat tehdä itse mahdollisimman paljon, niin valitse paperinen kirjanpito. Lisätietoja paperisesta kirjanpidosta.

Sähköinen kirjanpito

Dokumenttien ja arkistoinnin käsittely sähköisesti. Lue lisää sähköisestä kirjanpidostamme.

Automatisoitu kirjanpito

Automatisoitu sähköinen vaihtoehto. Lue lisää automaattisesta kirjanpidostamme.