Sähköinen kir­jan­pi­to pienille yri­tyk­sil­le tai yk­si­ny­rit­tä­jäl­le

Sinulle, kuka toivot edullisen sähköisen taloushallinnon. Meidän nykyisten asiakkaiden toimialat ovat esimerkiksi kauneus, kampaaja, rakennus, saneeraus, mainos, LVI, sähkö, sosiaali- ja terveyspalvelut, liikkeet, autokorjaamot jne. Liikevaihto 30.000–80.000 euroa/vuodessa.

Hinta

Kirjanpito esim. 80-170 euroa/kk. Lisäksi tilinpäätös ja/tai veroilmoitus 105-380 euroa/vuodessa.

Palvelun hintoihin lisätään alv. 24 %

Säh­köi­seen kir­jan­pi­toom­me sisältyy

 • juokseva kir­jan­pi­to ja ar­kis­toin­ti
 • kuu­kausi­ra­por­tit eTaskuun (tu­los­las­kel­ma, tase, pää- ja päi­vä­kir­ja, avoimet myyn­ti­las­kut sekä alv-/palk­kail­moi­tus)
 • lähetämme alv-il­moi­tuk­sen Ve­ro­hal­lin­toon
 • lähetämme palk­ka­tie­toil­moi­tuk­sen Tu­lo­re­kis­te­riin
 • seuraamme en­nak­ko­ve­ro­ja ajan tasalla oloa
 • opastamme asiakasta ja seuraamme toimintaa
 • pikainen puhelin- ja säh­kö­pos­ti­pal­ve­lu mieltä as­kar­rut­ta­vis­sa asioissa
 • laadukas työ

Asiakkaan tehtävät

 • eTaskun käyttö (kir­jan­pi­toai­neis­ton eTaskuun: me­no­to­sit­teet. kuitit. myyn­ti­las­kut,ti­liot­teet)
 • maksat laskut net­ti­pan­kis­sa
 • maksat oma-aloit­tei­set verot net­ti­pan­kis­sa (alv, en­nak­ko­ve­rot, palk­ka­mak­sut ym.)
 • maksat palkat net­ti­pan­kis­sa
 • seuraat myyn­ti­las­ku­jen suo­ri­tuk­sia eli res­kont­raa
 • hoidat mah­dol­li­sen perinnän
 • myyn­ti­las­ku­jen luonti ja asiak­kaal­le lähetys postitse, säh­kö­pos­til­la tai verk­ko­las­ku­na. Huomio, että eTasku ei ole myyn­ti­las­ku­jen tekoon. Suo­sit­te­lem­me las­ku­tus­oh­jel­maa, koska silloin lasku sisältää kaikki ar­vo­li­sä­ve­ro­lain vaatimat tiedot sekä pystyt lä­het­tä­mään verk­ko­las­ku­ja suoraan asiakkaan jär­jes­tel­mään tai säh­kö­pos­tiin.

Kuittien säilytys kätevästi eTaskun avulla

Kuittien säilytykseen paras vaihtoehto on eTasku - kuittien kuvaussovellus, joka on markkinoiden paras. Lue enemmän tästä https://www.etasku.fi

Laskujen lä­het­tä­mi­nen

Huomioi, että esimerkiksi eTasku ei ole laskutusohjelma vaan se on tarkoitettu kuittien säilyttämiseen. Siten tarvitset laskutusohjelman myyntilaskuja varten. Suosittelemme käyttämään jotain laskutusohjelmaa, koska silloin kaikki lain vaatima tieto tulee laitettua laskulle. Voit valita markkinoilta löytyvän laskutusohjelman tai esimerkiksi Visma Fivaldi laskutusohjelman, jolla luot kaikki laskut ja lähetät verkkolaskut Visma Autoinvoice (Maventa) kautta verk­ko­las­ku­tusosoit­teen tai sähköpostiin sekä hoidat myyntireskontran seurannan päivittäin. Suoritukset kirjautuvat tällöin päivittäin eikä kirjautumista tarvitse enää itse seurata nettipankista.

Laskutusohjelma 30 euroa/kk, lisäksi automatisoitu arkisto käytön mukaan. Visma Fivaldi laskutusohjelma antaa paljon muuta hyödyllistä yrityksesi käyttöön. Tutustu Visma Fivaldiin.

Verkkolaskut pienyritykselle

Lue enemmän verkkolaskut.fi - palvelusta.