Au­to­ma­ti­soi­tu sähköinen kir­jan­pi­to

Taloushallinnon paketti pienille ja keskisuurille yrityksille. Yritykset, joissa on henkilöstöä ja liikevaihto yli 100.000 €/vuosi, esim. rakennusala, metalliala, autokorjaamot, mainostoimistot, LVI-ala, terveyspalvelut.

Hinta

Kirjapitopalvelut tyypillisesti 500-1000 €/kk. Veroilmoitus sekä tilinpäätös hinnaston mukaan. Palvelun hintoihin lisätään alv. 24 %

Keskity yrityksen ydin­toi­min­taan

Ei enää ma­nu­aa­lis­ta keräilyä

 • Ei enää aineiston toimittamista tilitoimistoon
 • Ei arkistomappeja
 • Ei erillisiä ohjelmia (esim. laskutus, verk­ko­las­ku­tus­pal­ve­lu)
 • Ei nettipankista laskujen maksua
 • Ei palkanmaksua nettipankista
 • Ei palkkalaskelmia sähköpostiin tai postiin
 • Ei tilin saldon tarkistamista nettipankista
 • Ei tiliotteen toimittamista tilitoimistoon
 • Ei mappeja tilintarkastukseen

Palvelun hyödyt

 • Kaikki raportit mistä ja milloin vain, 24/7 tietokoneella tai mobiililaitteella
 • Mahdollisuus tarkistaa kirjanpito laskun/kuitin kuvaan asti
 • Kaikki ostolaskut suoraan verkkolaskuna Visma Fivaldiin
 • Automaattinen arkistointi, eli kaikki lakisääteiset raportit sekä tositteet tilikausittain
 • Maksat kaikki laskut, tilitykset suoraan Visma Fivaldista, valitset mitä ja milloin maksat
 • Palkanmaksu suoraan palkansaajan pankkitilille
 • Palkkalaskelmat palkansaajan verkkopankkiin
 • Palkkalaskelmat palkansaajan verkkopankkiin
 • Tilintarkastajan lisenssi tilitarkastusta varten
 • Visma Fivaldi koko paketti, myynti- ja os­to­las­ku­jen­kä­sit­te­ly, 40 euro/kk, lisäksi arkistomaksu käytön mukaan

Kir­jan­pi­to au­to­ma­ti­soi­tu Visma Fivaldin avulla

Tuo­te­ku­vaus

Myynti- ja os­to­las­ku­tuk­sel­la hoituu koko myynti- ja os­to­pro­ses­sit res­kont­raan asti. Laskut voidaan lähettää verk­ko­las­ku­na, tu­los­tus­pal­ve­lun avulla, säh­kö­pos­tit­se tai tulostaa itse. Pakettiin sisältyy myös os­to­las­ku­jen käsittely ja hy­väk­syn­tä. Raportit voidaan tulostaa, ajaa säh­köi­seen arkistoon tai lähettää säh­kö­pos­til­la ajas­te­tus­ti. Kir­jan­pi­don selailu mah­dol­lis­taa näkymän tu­los­las­kel­maan ja taseeseen, josta voidaan ti­li­koh­tai­ses­ti porautua aina tositteen kuvaan asti. Sähköisen ar­kis­toin­nin avulla raportit siirtyvät au­to­maat­ti­ses­ti arkistoon. Arkistoon on mah­dol­lis­ta myös skannata Visma Fivaldin ul­ko­puo­lis­ta aineistoa

Sisältää so­vel­luk­set

Osto- ja myyn­ti­res­kont­ra, Saa­ta­vien­hal­lin­ta, Web-maksatus, Myyn­nin­hal­lin­ta ja Ti­laus­ten­kä­sit­te­ly, os­to­las­ku­jen kierrätys ja käsittely, pank­ki­käyt­tä­jä, 3 pank­ki­ryh­mää, DashBoard, ra­por­toin­ti, kir­jan­pi­don selailu, arkiston käyttö.