Ti­li­toi­mis­to DLS tarjoaa ta­lous­hal­lin­non palveluja kai­ken­lai­sil­le pienille ja kes­ki­suu­ril­le yri­tyk­sil­le, joiden yh­tiö­muo­dot ovat oy, ky, ay ja tmi

Yrityksen moot­to­ri­na toimivat tutkapari Raili & Atte. He muo­dos­ta­vat pienen, mutta tehokkaan työparin, jossa yhdistyy Railin tek­niik­kaan ja talouteen suun­tau­tu­nut koulutus ja pit­kä­ai­kai­nen ti­li­toi­mis­toa­lan kokemus, sekä Aten IT-alan tuntemus lii­tet­ty­nä ta­lous­a­lan kou­lu­tuk­seen.

Raili ja Atte

Raili Lehvä

Toimitusjohtaja
040 766 9993
raili@tilitoimistodls.com

 • asiakasneuvottelut
 • kirjapito
 • palkat
 • verotus

DI, Tallinnan Teknillinen Yliopisto
Taloushallinnon merkonomi
Taloushallinnon at

Palvelukieli: suomi, viro

Atte Lukkari

Taloushallinnon ammattilainen
045 206 7419
atte@tilitoimistodls.com

 • kirjanpito
 • palkat
 • it-tuki

Taloushallinnon merkonomi
Taloushallinnon at

Palvelukieli: suomi

Näistä meidät tunnetaan

 • Hen­ki­lö­koh­tai­nen ja ys­tä­väl­li­nen palvelu
 • Asiakkaan tarpeiden tun­nis­ta­mi­nen
 • Nopea ja tehokas, digiajan kir­jan­pi­to
 • Mah­dol­li­suus pa­pe­ri­seen kir­jan­pi­toon
 • Teknisen- ja IT-alan näkökulma

Yrityksen historia

Vuonna 2008 Raili Lehvä perusti tämän tilitoimiston Lahteen, jossa se on sijainnut koko olemassaolonsa ajan. Yritys on ollut koko ajan pienimuotoinen ja toimii nyt kahden henkilön voimin suuntautuneena vahvasti digiajan kirjanpitoon. Toimisto palvelee myös etänä (Zoom, Teams). 

Visma Fivaldi


Toimisto on käyttänyt Visma Fivaldi pilvipalvelun taloushallinnon ohjelmistoja tilitoimiston alusta lähtien, joten kokemusta on kertynyt sähköisestä taloushallinnosta lähes viidentoista vuoden ajalta.


Fivaldin ohjelmistot antavat mahdollisuuden käyttää asiakkaamme kanssa järjestelmää rinnakkain. Yhteiskäyttö vapauttaa meidät tarjoamaan monipuolisempaa palvelua asiakkaillemme, mm. reaaliaikaisen näkymän talouteen sekä kehittämään uusia vaihtoehtoja työnjakoon.