Sähköisen digiajan kir­jan­pi­don am­mat­ti­lai­nen pal­ve­luk­ses­san­ne

Tilitoimisto DLS tarjoaa taloushallinnon palveluja kaikenlaisille pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden yhtiömuodot ovat oy, ky, ay ja tmi.

Yrityksen moottorina toimii tutkapari Raili & Atte. He muodostavat pienen, mutta tehokkaan työparin, jossa yhdistyy Railin tekniikkaan ja talouteen suuntautunut koulutus ja pitkäaikainen tilitoimistoalan kokemus, sekä Aten IT-alan tuntemus liitettynä talousalan koulutukseen.

Toimisto on käyttänyt Visma Fivaldin pilvipalvelun taloushallinnon ohjelmistoja tilitoimiston alusta lähtien, joten kokemusta on kertynyt sähköisestä taloushallinnosta lähes viidentoista vuoden ajalta.

Kir­jan­pi­to­pal­ve­lum­me

Kaikki palvelumme suomen kielen lisäksi myös viroksi.

Kir­jan­pi­to

Juoksevassa kuu­kausi­kir­jan­pi­dos­sa neuvomme kirjanpitoon liittyvissä kysymyksissä ja seuraamme yrityksen kehitystä.

Yrityksen pe­rus­ta­mi­nen

Oletko aloittamassa yrittäjäksi tai muuttamassa esim. toiminimen osakeyhtiöksi? Autamme yrityksen perustamisessa sekä yritysmuodon muuttamisessa.

Pal­kan­las­ken­ta

Suositellemme ulkoistamaan palkkahallinnon meille, jotta kaikki lakisääteiset ilmoitukset ja velvollisuudet ovat hoidettu lain mukaan ja ajallaan

Ul­kois­tet­tu ta­lous­hal­lin­to

Autamme hoitamaan koko taloushallinnon puolestasi, laskutamme, maksamme laskut ja palkat sekä kehitämme uusia aikaa säästäviä toimintatapoja.

So­pi­muk­set ja asia­kir­jat

Autamme asiakirjojen laatimisessa, käytössämme on Docue Asiakirjamallit yrityksesi kaikkiin tarpeisiin, lue tästä. Laadimme puolestasi pöytäkirjat, sopimukset ja kauppakirjat erilaisiin yritystoiminnan tilanteisiin. Allekirjoitukset sähköisesti.

IT-tu­ki­pal­ve­lu

Ongelmia tietokoneella, sovelluksien hallinnassa tai mitä vaan tietotekniikan kanssa? Meidän IT-tukemme Atte on teidän palveluksessanne.

Ta­lous­pääl­lik­kö

Autamme asiakasyrityksen toimitusjohtajaa taloushallinnon prosessien kehittämisessä sekä hoitamisessa.

Raili ja Atte

Raili Lehvä

Toimitusjohtaja

040 766 9993

raili@tilitoimistodls.com

  • asiakasneuvottelut
  • kirjanpito
  • palkat
  • verotus

DI, Tallinnan Teknillinen Yliopisto

Taloushallinnon merkonomi

Taloushallinnon at

Palvelukieli: suomi, viro

Atte Lukkari

Taloushallinnon ammattilainen

045 206 7419

atte@tilitoimistodls.com

  • kirjanpito
  • palkat
  • it-tuki

Taloushallinnon merkonomi

Taloushallinnon at

Palvelukieli: suomi

Visma Fivaldi

Käytämme yrityksessämme sähköistä taloushallinto-ohjelmaa Visma Fivaldi.

Käyttämällä samaa järjestelmää kanssamme, on työvaiheita mahdollista automatisoida ja näin nopeuttaa yrityksen liiketoiminnan raportointia.

Pilvipalveluiden avulla tietoja on mahdollista kirjata samaan järjestelmään omilta työpisteiltä, eikä esimerkiksi tositteita tarvitse toimittaa erikseen. Yhteiskäyttö mahdollistaa joustavan ja tehokkaan työnjaon, kun monia työläitä rutiineja jää pois.

Säh­köi­ses­ti vai pe­rin­tei­ses­ti paperilla?

Säh­köis­ten ta­lous­hal­lin­non pal­ve­lu­jen lisäksi teemme edelleen myös pe­rin­teis­tä paperista kir­jan­pi­toa

Sähköisten taloushallinnon palvelujen lisäksi teemme edelleen myös perinteistä paperista kirjanpitoa, joka toisinaan saattaa olla yritykselle kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa. Yhdessä suunnittelemme ja löydämme juuri yrityksellesi sopivat toimintatavat. Yrityksen kasvaessa voimme helposti laajentaa yhteistyötämme perinteisestä kirjanpidosta sähköisiin palveluihin.